Unser Team

 • Dentálna hygienička Katarína Vargová
  Katarína Vargová
  Dentalhygienikerin
  Dentálna hygienička Katarína Vargová
  Katarína Vargová
  Dentalhygienikerin

  Špecializuje sa na dentálnu hygienu a bielenie zubov. Využíva postupy a metódy podľa najnovších trendov modernej stomatológie.

  Skúsenosti v oblasti dentálnej hygieny nadobúda od roku 2003, kedy absolvovala prvý kurz dentálnej hygieničky. Každoročne sa vzdeláva a zdokonaľuje prostredníctvom odborných školení a kurzov.

 • MDDr. Michal Hajduk
  Zahnarzt
  MDDr. Michal Hajduk
  Zahnarzt
 • Zubný lekár MUDr. Lenka Zelenayová
  MUDr. Lenka Mačajová (slob. Zelenayová)
  Zahnarzt
  Zubný lekár MUDr. Lenka Zelenayová
  MUDr. Lenka Mačajová (slob. Zelenayová)
  Zahnarzt

  Svoje odborné skúsenosti uplatňuje hlavne v estetickej stomatológii, mikroskopickej endodoncii a protetickej stomatológii vrátane práce so systémom CEREC. Popri odbornej činnosti sa aktívne vzdeláva na stomatologických školeniach a kurzoch doma i v zahraničí.

  Úspešne ukončila štúdium stomatológie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 2008. Má za sebou odbornú prax v súkromnej ambulancii v Bratislave a na Myjave. V našej praxi pôsobí od roku 2013.

 • Dobrý zubár MUDr. Martin Jakubek
  MUDr. Martin Jakubek
  Zahnarzt
  Dobrý zubár MUDr. Martin Jakubek
  MUDr. Martin Jakubek
  Zahnarzt

  Odborník na mikroskopickú endodonciu- ošetrenie koreňových kanálikov pod dentálnym mikroskopom. Mikroskopickej endodoncii sa venuje od roku 2006. Momentálne sa špecializuje na estetické a protetické rekonštrukcie systémom CEREC, s ktorým pracuje od roku 2006.

  Štúdium stomatológie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave úspešne ukončil v roku 1999. Cenné skúsenosti získal na odborných stážach vo Švajčiarsku, Nemecku a Lichtenštajnsku. Od roku 2003 vedie svoju vlastnú prax a v roku 2013 otvoril kliniku Dent32. Neustále sa vzdeláva na odborných školeniach a kongresoch doma i v zahraničí. Je členom Slovenskej komory zubných lekárov, IKSR – Implantologického klubu Slovenskej republiky a ITI – International Team for Implantology so sídlom vo švajčiarskom Bazileji.

 • Zubár MUDr. Tomáš Pánek
  MUDr. Tomáš Pánek
  Zahnarzt
  Zubár MUDr. Tomáš Pánek
  MUDr. Tomáš Pánek
  Zahnarzt

  Špecializuje sa hlavne na  implantológiu, dentoalveolárnu chirurgiu a parodontológiu. Svoje vzdelanie si pravidelne dopĺňa stážami na renomovaných stomatologických pracoviskách v Európe. Stomatologické zákroky vykonáva aj v celkovej anestéze.

  Štúdium stomatológie úspešne ukončil v roku 2000 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Cenné skúsenosti získal na odborných stážach v Amerike, Švajčiarsku, Taliansku a Nemecku. Od roku 2005 vedie svoju súkromnú zubnú prax, kde je odborný garant. Neustále sa vzdeláva na odborných školeniach a kongresoch doma i v zahraničí. Je členom Slovenskej komory zubných lekárov, IKSR – Implantologického klubu Slovenskej republiky a ITI – International Team for Implantology so sídlom vo švajčiarskom Bazileji.

 • MDDr. Michaela Glajchová (slob. Bátovská)
  Zahnarzt
  MDDr. Michaela Glajchová (slob. Bátovská)
  Zahnarzt

  Jej doménou je práca so systémom CEREC-  CAD/CAM technológie. Súčasne svoje odborné skúsenosti uplatňuje  v mikroskopickej endodoncii a v pedostomatológii (ošetrenie detských pacientov).  Ošetrenie detí si vyžaduje veľkú trpezlivosť a špeciálnu starostlivosť, preto kladie dôraz na individuálny, citlivý a empatický prístup, vďaka ktorému sa u detí strach z ošetrenia eliminuje. Popri odbornej činnosti sa aktívne vzdeláva na stomatologických školeniach a kurzoch doma i v zahraničí.

  Štúdium stomatológie úspešne ukončila na Masarykovej univerzite v Brne na Lekárskej fakulte v roku 2015. Má za sebou odbornú prax v súkromnej ambulancii v ČR. V našej praxi pôsobí dva roky.

Durch das Klicken auf die Schaltfläche erklären Sie, dass Sie damit einverstanden sind, die bereitgestellten personenbezogenen Daten zum Zweck der Analyse von Traffic und Cookies zu verarbeiten. Verstanden