M

Zubná klinika dent32 - cenník

Na všetky zákroky platí záruka 3 roky.

Záruka je platná, ak klient absolvuje raz za 6 mesiacov dentálnu hygienu a raz ročne preventívnu prehliadku u nás. Nahliadnite do nášho cenníka a zistite, aká je cena za vstupnú a preventívnu prehliadku, koľko stojí celokeramická či zirkónová korunka, oprava, pečatenie či trhanie zubov, ambulantné bielenie a ďalšie výkony. Kompletný cenník výkonov je k dispozícii na recepcii našej zubnej kliniky.
Cenník je platný od 01.03.2023

Dospelí – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu,bez RTG snímkov 45€
Deti –založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu,bez RTG snímkov 45€
Preventívna prehliadka u detí 20€
Preventívna prehliadka 20€
Aplikácia fluoridov 35€
Čistenie profylaktickou pastou u detí 30€
Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia pomôckou 20€
Air flow, pieskovanie (jedno zuboradie) 30€
Dentálna hygiena u detí do 18 rokov (ručné čistenie,polishing,príp. Airflow,inštruktáž,motivácia) od 50€
Odstránenie zubného kameňa ručnými nástrojmi (scaler, kyreta) – 1 sextant 15€
Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom – 1 sextant 15€
Dentálna hygiena u detí so zmiešaným chrupom (vyšetrenie stavu ďasien,polishing,fluoridácia,inštruktáž,motivácia) (25 minút) od 40€
Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) v pravidelnom 6-mesačnom intervale (60 minút) 90€
Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) 1.návšteva (60 minút) 110€
Ambulantné bielenie 1 zub od 50€
Ambulantné bielenie zubov lampou ZOOM 500€
Domáce bielenie (bieliace dlahy, gél) 380€
Estetická rekonštrukcia korunky 250€
Pečatenie fisúry u detí 50€
Pedostomatologické ošetrenie do 1/2 hod. (čas) 50€
Pedostomatologické ošetrenie do 1 hod. (čas) 80€
Mliečne zuby – veľká výplň (skloionomér/fotokompozit ) od100€
Mliečne zuby – malá výplň (skloionomér/fotokompozit ) od80€
Výplň fotokompozit 3pl. zub 4-8 200€
Výplň fotokompozit 3pl. zub 1-3 200€
Výplň fotokompozit 2pl. zub 4-8 160€
Výplň fotokompozit 2pl. zub 1-3 160€
Výplň fotokompozit 1pl. zub 4-8 120€
Výplň fotokompozit 1pl. zub 1-3 120€
Výplň krčková veľká 90€
Výplň krčková malá 70€

 

Odtlačky od 30€
Koreňová nadstavba od 110€
Korunka na implantát 600€
Korunka zirkónová od 550€
Korunka/ fazeta celokeramická od 550€
Korunka kovokeramická 400€
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen) 60€
Korunka provizórna zhotovená v laboratóriu (člen) od 80€
Náhryzová dlaha 240€
Vysoko estetická keramická korunka/fazeta 850€
Parciálna snímateľná náhrada Thermo-press 850€
Parciálna snímateľná náhrada (skeleta) 850€
Totálna snímateľná náhrada Thermo-press 850€
Totálna snímateľná náhrada 850€
Nadstavba na implantát Straumann od 400€
Fenestrácia retinovaného zuba 250€
Otvorená kyretáž – jeden kvadrant 200€
Krytie gingiválneho defektu spojivovým štepom 1 zub 250€
Krytie gingiválneho recesu posunom laloka 300€
Prehĺbenie dolného vestibula v rozsahu 33-43 laserom od 170€
Incízia abscesu 40€
Dekapsulácia 40€
Chirurgické ošetrenie prerezávajúceho zuba múdrosti 50€
Gingivektómia – jeden kvadrant 135€
Frenulektómia s laserom od150€
Cystektómia podľa rozsahu a uloženia od240€
Resekcia koreňového hrotu 250€
Vestibuloplastika od 170€
Uzatvorený Sinus Lift od360€
Otvorný Sinus Lift od720€
Augmentácia (podľa rozsahu defektu) od400€
Zavedenie implantátu Straumann Roxolid od 900€
Zavedenie implantátu Straumann Bone level od 900€
Zavedenie implantátu Straumann Tissue l.evel od900€
Papilektómia vysokofrekvenčným prúdom 20€
Oroantrálna komunikácia – ošetrenie a revízia rany 150€
Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa od 200€
Extrakcia zubov múdrosti od 150€
Extrakcia komplikovaná od150€
Extrakcia viackoreňového zuba so/bez  separácie od120€
Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba od 100€
Extrakcia mliečneho zuba od50€
Celokeramická korunka CEREC (na počkanie) – distálny zub od 550€
Celokeramická estetická korunka/ fazeta CEREC (na počkanie) – frontálny zub od 600€
Keramické rekonštrukcie zuba CEREC (na počkanie) od 420€
Aplikácia devitalizačnej vložky 30€
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja 300€
Odstránenie koreňového čapu 150€
Dočasné uzavretie koreňového kanálika 60€
Výplach, vyčistenie koreňového kanálika, dočasná výplň, Calcium hydroxid 40€
Trepanácia, prečistenie koreňového kanálika, výplach, ponechané voľne 40€
Endoretreatment pod mikroskopom(odstránenie starej koreňovej výplne) od 120€
Extirpácia zubnej drene pod mikroskopom podľa počtu kanálikov od 80€
Koreňová výplň pod mikroskopom (rozšírenie, výplach, zaplnenie thermafil) od 110€
Dostavba kavity do I.triedy 80€
Dostavba zuba fotokompozitom 220€
Fotosan Ozón FDT- dezinfekcia koreňového kanálika 30€
RTG intraorálny snímok 20€
RTG OPG – panoramatický snímok 40€
RTG bitewing 20€
Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – trvalý chrup 40€
Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – zmiešaný chrup 30€
Celková anestézia pól hodina 110€
Celková anestézia – každá ďalšia začatá pól hodina 110€
Premedikácia od 50€
Anestézia zvodová 20€
Anestézia intraligamentálna 20€
Anestézia infiltračná 20€
Konzultácia chirurgická, implantologická 70€
konzultácia do 30 minút 50€
Záloha na protetické ošetrenie od 100€
Záloha na chirurgické ošetrenie od 200€
Nedodržaný termín – dentálna hygiena 40€
Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie chirurgické 200€
Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie protetické 1 hodina  75€
Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie záchovné 1 hodina 75€
Použitie ochrannej blany Kofferdam 25€
OptraGate ústny retraktor 15€