Na všetky stomatologické výkony platí dvojročná záruka!

Záruka je platná len v prípade, ak klient absolvuje raz za 6 mesiacov dentálnu hygienu s preventívnou prehliadkou u nás. Kompletný cenník výkonov je k dispozícií na našej recepcii. Cenník je platný od 7. 1. 2020

AKCIA: Kontrola starých plômb (RTG alebo DIAGNOcam), komplexná prehliadka a odborná konzultácia v hodnote 100 EUR teraz v jednom balíku služieb ZADARMO! Zaregistrujte sa tu.

Dospelí – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu45€
Deti – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu45€
Preventívna prehliadka u detí20€
Preventívna prehliadka20€
Ošetrenie citlivého zubného krčka sealantom10€
Zatvorená kyretáž zuba s aplikáciou protizápalových liekov15€
Očistenie jednej zubnej náhrady10€
Aplikácia protizápalových liekov (roztoky, gély)10€
Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia pomôckou20€
Air flow, pieskovanie (jedno zuboradie)12€
Dentálna hygiena u detí do 18 rokov (ručné čistenie,polishing,príp. Airflow,inštruktáž,motivácia)30€
Odstránenie zubného kameňa ručnými nástrojmi (scaler, kyreta) – 1 sextant10€
Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom – 1 sextant10€
Dentálna hygiena u detí so zmiešaným chrupom (vyšetrenie stavu ďasien,polishing,fluoridácia,inštruktáž,motivácia) (25 minút)20€
Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) v pravidelnom 6-mesačnom intervale (60 minút)70€
Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) 1.návšteva (60 minút)84€
Ambulantné bielenie 1 zub45€
Ambulantné bielenie zubov lampou ZOOM400€
Domáce bielenie (bieliace dlahy, gél)250€
Estetická rekonštrukcia korunky150€
Priame prekrytie drene MTA80€
Priame / nepriame prekrytie drene20€
Provizórna / dočasná výplň30€
Pečatenie s preparáciou u detí30€
Pečatenie fisúry u detí30€
Mliečne zuby – výplň (Toxavit, provit)30€
Pedostomatologické ošetrenie do 1/2 hod. (čas)50€
Pedostomatologické ošetrenie do 1 hod. (čas)90€
Mliečne zuby – veľká výplň (fotokompozit, skloionomér)75€
Mliečne zuby – malá výplň (fotokompozit, skloionomér)55€
Výplň fotokompozit od50€
Výplň fotokompozit 3pl. zub 4-8140€
Výplň fotokompozit 3pl. zub 1-3120€
Výplň fotokompozit 2pl. zub 4-8100€
Výplň fotokompozit 2pl. zub 1-390€
Výplň fotokompozit 1pl. zub 4-880€
Výplň fotokompozit 1pl. zub 1-365€
Výplň krčková veľká60€
Výplň krčková malá50€

 

Koreňová nadstavba duálne tuhnúcim kompozitom70€
Koreňová nadstavba FRC čapom80€
Korunka na implantát400€
Korunka zirkon-oxidová CERCONod 450€
Korunka celokeramická E-MAX / In-Ceramod 380€
Korunka kovokeramická individual350€
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen)60€
Korunka provizórna zhotovená v laboratóriu (člen)od 80€
Náhryzová dlaha150€
Frikčná protéza Thermo-press (teleskopické korunky)2000€
Provizórna snímateľná náhrada – medzerník120€
Parciálna snímateľná náhrada Thermo-press800€
Parciálna snímateľná náhrada (skeleta)800€
Totálna snímateľná náhrada Thermo-press600€
Totálna snímateľná náhrada500€
Nadstavba na implantát Straumann zirkón400€
Nadstavba na implantát Straumann štandard400€
Fenestrácia retinovaného zuba250€
Otvorená kyretáž – jeden kvadrant200€
Krytie gingiválneho defektu spojivovým štepom 1 zub250€
Krytie gingiválneho recesu posunom laloka300€
Prehĺbenie dolného vestibula v rozsahu 33-43 laserom170€
Incízia abscesu40€
Dekapsulácia40€
Chirurgické ošetrenie prerezávajúceho zuba múdrosti50€
Gingivektómia – jeden kvadrant135€
Frenulektómia s laserom120€
Cystektómia podľa rozsahu a uloženia od240€
Resekcia koreňového hrotu250€
Vestibuloplastika170€
Uzatvorený Sinus Lift od360€
Otvorný Sinus Lift od720€
Augmentácia (podľa rozsahu defektu) od360€
Zavedenie implantátu Straumann Roxolid900€
Zavedenie implantátu Straumann Bone level900€
Zavedenie implantátu Straumann Tissue level900€
Papilektómia vysokofrekvenčným prúdom20€
Oroantrálna komunikácia – ošetrenie a revízia rany150€
Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa220€
Extrakcia zubov múdrosti150€
Extrakcia komplikovaná80€
Extrakcia dočasného zuba – molár45€
Extrakcia viackoreňového zuba bez separácie85€
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou100€
Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba80€
Extrakcia od30€
Implantát Straumann od750€
Celokeramická korunka CEREC (Vita Triluxe forte) – distálny zub430€
Celokeramická korunka CEREC (Vita TriLuxe forte, e.max, Empress) – frontálny zub500€
Celokeramická korunka CEREC (e.max, Empress) – distálny zub380€
Aplikácia devitalizačnej vložky20€
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja300€
Odstránenie koreňového čapu150€
Dočasné uzavretie koreňového kanálika10€
Výplach, vyčistenie koreňového kanálika, dočasná výplň, Calcium hydroxid30€
Trepanácia, prečistenie koreňového kanálika, výplach, ponechané voľne40€
Endoretreatment (odstránenie starej koreňovej výplne)od 80€
Extirpácia zubnej drene (1 kanálik)40€
Koreňová výplň (rozšírenie, výplach, zaplnenie thermafil) 1 koreňod 100€
Dostavba kavity do I.triedy70€
Dostavba zuba fotokompozitom170€
RTG intraorálny snímok10€
RTG OPG – panoramatický snímok30€
RTG bitewing15€
Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – trvalý chrup40€
Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – zmiešaný chrup30€
Celková anestézia – každá ďalšia začatá hodina140€
Celková anestézia240€
Premedikácia50€
Anestézia zvodová15€
Anestézia intraligamentálna15€
Anestézia infiltračná15€
Konzultácia chirurgická, implantologická45€
Konzultácia40€
Záloha na protetické ošetrenieod 100€
Záloha na chirurgické ošetrenieod 200€
Nedodržaný termín – dentálna hygiena40€
Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie chirurgické200€
Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie protetické100€
Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie záchovné60€
Použitie ochrannej blany Kofferdam20€
OptraGate ústny retraktor15€