Na všetky zákroky platí záruka 3 roky

Záruka je platná, ak klient absolvuje raz za 6 mesiacov dentálnu hygienu s preventívnou prehliadkou u nás. Kompletný cenník výkonov je k dispozícií na našej recepcii. Cenník je platný od 1. 1. 2021

Dospelí – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu 45€
Deti – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu 45€
Preventívna prehliadka u detí 20€
Preventívna prehliadka 20€
Ošetrenie citlivého zubného krčka sealantom 10€
Zatvorená kyretáž zuba s aplikáciou protizápalových liekov 15€
Očistenie jednej zubnej náhrady 10€
Aplikácia protizápalových liekov (roztoky, gély) 10€
Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia pomôckou 20€
Air flow, pieskovanie (jedno zuboradie) 15€
Dentálna hygiena u detí do 18 rokov (ručné čistenie,polishing,príp. Airflow,inštruktáž,motivácia) 30€
Odstránenie zubného kameňa ručnými nástrojmi (scaler, kyreta) – 1 sextant 10€
Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom – 1 sextant 10€
Dentálna hygiena u detí so zmiešaným chrupom (vyšetrenie stavu ďasien,polishing,fluoridácia,inštruktáž,motivácia) (25 minút) 20€
Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) v pravidelnom 6-mesačnom intervale (60 minút) 75€
Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) 1.návšteva (60 minút) 90€
Fotosan Ozón FDT- dezinfekcia parodontálneho vačku                                                                                                       20€
Ambulantné bielenie 1 zub 45€
Ambulantné bielenie zubov lampou ZOOM 400€
Domáce bielenie (bieliace dlahy, gél) 300€
Estetická rekonštrukcia korunky 180€
Priame prekrytie drene MTA 80€
Priame / nepriame prekrytie drene 20€
Provizórna / dočasná výplň 30€
Pečatenie s preparáciou u detí 30€
Pečatenie fisúry u detí 30€
Mliečne zuby – výplň (Toxavit, provit) 30€
Pedostomatologické ošetrenie do 1/2 hod. (čas) 50€
Pedostomatologické ošetrenie do 1 hod. (čas) 90€
Mliečne zuby – veľká výplň (fotokompozit, skloionomér) 75€
Mliečne zuby – malá výplň (fotokompozit, skloionomér) 55€
Výplň fotokompozit od 60€
Výplň fotokompozit 3pl. zub 4-8 150€
Výplň fotokompozit 3pl. zub 1-3 120€
Výplň fotokompozit 2pl. zub 4-8 120€
Výplň fotokompozit 2pl. zub 1-3 105€
Výplň fotokompozit 1pl. zub 4-8 80€
Výplň fotokompozit 1pl. zub 1-3 70€
Výplň krčková veľká 75€
Výplň krčková malá 60€

 

Koreňová nadstavba duálne tuhnúcim kompozitom 70€
Koreňová nadstavba FRC čapom 80€
Korunka na implantát 500€
Korunka zirkon-oxidová CERCON od 450€
Korunka celokeramická E-MAX / In-Ceram od 380€
Korunka kovokeramická individual 350€
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen) 60€
Korunka provizórna zhotovená v laboratóriu (člen) od 80€
Náhryzová dlaha 150€
Frikčná protéza Thermo-press (teleskopické korunky) 2000€
Provizórna snímateľná náhrada – medzerník 120€
Parciálna snímateľná náhrada Thermo-press 800€
Parciálna snímateľná náhrada (skeleta) 800€
Totálna snímateľná náhrada Thermo-press 600€
Totálna snímateľná náhrada 600€
Nadstavba na implantát Straumann zirkón 400€
Nadstavba na implantát Straumann štandard 300€
Fenestrácia retinovaného zuba 250€
Otvorená kyretáž – jeden kvadrant 200€
Krytie gingiválneho defektu spojivovým štepom 1 zub 250€
Krytie gingiválneho recesu posunom laloka 300€
Prehĺbenie dolného vestibula v rozsahu 33-43 laserom 170€
Incízia abscesu 40€
Dekapsulácia 40€
Chirurgické ošetrenie prerezávajúceho zuba múdrosti 50€
Gingivektómia – jeden kvadrant 135€
Frenulektómia s laserom 120€
Cystektómia podľa rozsahu a uloženia od 240€
Resekcia koreňového hrotu 250€
Vestibuloplastika 170€
Uzatvorený Sinus Lift od 360€
Otvorný Sinus Lift od 720€
Augmentácia (podľa rozsahu defektu) od 360€
Zavedenie implantátu Straumann Roxolid 900€
Zavedenie implantátu Straumann Bone level 900€
Zavedenie implantátu Straumann Tissue level 900€
Papilektómia vysokofrekvenčným prúdom 20€
Oroantrálna komunikácia – ošetrenie a revízia rany 150€
Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa 220€
Extrakcia zubov múdrosti 150€
Extrakcia komplikovaná 80€
Extrakcia dočasného zuba – molár 45€
Extrakcia viackoreňového zuba bez separácie 85€
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou 100€
Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba 80€
Extrakcia od 30€
Implantát Straumann od 750€
Celokeramická korunka CEREC (na počkanie) – distálny zub 470€
Celokeramická estetická korunka/ fazeta CEREC (na počkanie) – frontálny zub 500€
Keramické rekonštrukcie zuba CEREC 380€
Aplikácia devitalizačnej vložky 20€
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja 300€
Odstránenie koreňového čapu 150€
Dočasné uzavretie koreňového kanálika 10€
Výplach, vyčistenie koreňového kanálika, dočasná výplň, Calcium hydroxid 30€
Trepanácia, prečistenie koreňového kanálika, výplach, ponechané voľne 40€
Endoretreatment (odstránenie starej koreňovej výplne) od 80€
Extirpácia zubnej drene (1 kanálik) 40€
Koreňová výplň (rozšírenie, výplach, zaplnenie thermafil) 1 koreň od 100€
Dostavba kavity do I.triedy 70€
Dostavba zuba fotokompozitom 170€
Fotosan Ozón FDT- dezinfekcia koreňového kanálika (1 kanálik)  

                                                                                                                    20€

 

RTG intraorálny snímok 10€
RTG OPG – panoramatický snímok 30€
RTG bitewing 15€
Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – trvalý chrup 40€
Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – zmiešaný chrup 30€
Celková anestézia 150€
Celková anestézia – každá ďalšia začatá pól hodina 75€
Celková anestézia – každá ďalšia začatá hodina 140€
Premedikácia 50€
Anestézia zvodová 15€
Anestézia intraligamentálna 15€
Anestézia infiltračná 15€
Konzultácia chirurgická, implantologická 45€
konzultácia do 30 minút 40€
Záloha na protetické ošetrenie od 100€
Záloha na chirurgické ošetrenie od 200€
Nedodržaný termín – dentálna hygiena 40€
Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie chirurgické 200€
Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie protetické 100€
Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie záchovné 60€
Použitie ochrannej blany Kofferdam 20€
OptraGate ústny retraktor 15€