M

NAŠA ZUBNÁ KLINIKA JE TU PRE VÁS UŽ 21 ROKOV

Zubný lekár, majiteľ kliniky

MUDr. Martin Jakubek

Zubný lekár, majiteľ kliniky

Je renomovaný odborník na endodonciu.  Špecializuje sa na ošetrenie koreňových kanálikov pod dentálnym mikroskopom. Mikroskopickej endodoncii sa venuje od roku 2006. Súčasne sa venuje estetickej stomatológii  systémom CEREC a protetickému ošetrovaniu.

Štúdium stomatológie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave úspešne ukončil v roku 1999. Cenné skúsenosti získal na odborných stážach vo Švajčiarsku, Nemecku a Lichtenštajnsku. Od roku 2003 viedol svoju vlastnú prax a v roku 2013 otvoril zubnú kliniku Dent32. Neustále sa vzdeláva na odborných školeniach a kongresoch doma i v zahraničí. Je členom Slovenskej komory zubných lekárov SKZL, Slovenskej endodontickej spoločnosti SES, IKSR – Implantologického klubu Slovenskej republiky a ITI – International Team for Implantology so sídlom vo švajčiarskom Bazileji.

Zubná lekárka

MUDr. Lenka Mačajová (slob. Zelenayová)

Zubná lekárka

Svoje odborné skúsenosti uplatňuje hlavne v estetickej stomatológii, mikroskopickej endodoncii a protetickej stomatológii vrátane práce so systémom CEREC. Popri odbornej činnosti sa aktívne vzdeláva na stomatologických školeniach a kurzoch doma i v zahraničí.

Úspešne ukončila štúdium stomatológie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 2008. Je členkou Slovenskej komory zubných lekárov  SKZL. Má za sebou odbornú prax v súkromných ambulanciách v Bratislave a na Myjave. V našej praxi pôsobí už od roku 2013.

Zubná lekárka

MDDr. Michaela Glajchová (slob. Bátovská)

Zubná lekárka

Jej doménou je práca so systémom CEREC-  CAD/CAM technológie a mikroskopická endodoncia. Súčasne svoje odborné skúsenosti uplatňuje  v protetických ošetreniach a v pedostomatológii (ošetrenie detských pacientov).  Ošetrenie detí si vyžaduje veľkú trpezlivosť a špeciálnu starostlivosť, preto kladie dôraz na individuálny, citlivý a empatický prístup, vďaka ktorému sa u detí strach z ošetrenia eliminuje. Popri odbornej činnosti sa aktívne vzdeláva na stomatologických školeniach a kurzoch doma i v zahraničí.

Štúdium stomatológie úspešne ukončila na Masarykovej univerzite v Brne na Lekárskej fakulte v roku 2015. Je členom Slovenskej komory zubných lekárov SKZL a Slovenskej endodontickej spoločnosti SES. Má za sebou odbornú prax v súkromnej ambulancii v ČR. V našej praxi pôsobí od roku 2017.

MDDr. Sophia Kačmárová Zubná lekárka

MDDr. Sophia Kačmárová

Zubná lekárka

Jej hlavnou špecializáciou je predovšetkým ošetrovanie detských pacientov. Má bohaté skúsenosti v náročných ošetreniach nezvládnuteľných detí v premedikácii a celkovej anestézii. V rovnakej miere sa zameriava na konzervačnú stomatológiu u dospelých pacientov. Venuje sa tiež mikroskopickej a protetickej stomatológii, kde využíva svoj minimálne invazívny prístup s dôrazom na zachovanie maximálneho množstva zubného tkaniva. Dôraz kladie na bezbolestné ošetrenie, empatický a individuálny prístup, vďaka ktorému sa u pacientov eliminuje strach z ošetrenia.

Úspešne ukončila štúdium stomatológie na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2018. Popri odbornej činnosti sa aktívne vzdeláva na odborných kongresoch a školeniach doma aj v zahraničí a sleduje najnovšie postupy v stomatológii. Má za sebou odbornú prax v súkromných ambulanciách v Bratislave.

Zubný stomatológ

MUDr. Tomáš Pánek

Stomatochirurg

Špecializuje sa hlavne na  implantológiu, dentoalveolárnu chirurgiu a parodontológiu. Svoje vzdelanie si pravidelne dopĺňa stážami na renomovaných stomatologických pracoviskách v Európe. Stomatologické zákroky vykonáva aj v celkovej anestéze.

Štúdium stomatológie úspešne ukončil v roku 2000 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Cenné skúsenosti získal na odborných stážach v Amerike, Švajčiarsku, Taliansku a Nemecku. Od roku 2005 vedie svoju súkromnú zubnú prax, kde je odborný garant. Neustále sa vzdeláva na odborných školeniach a kongresoch doma i v zahraničí. Je členom Slovenskej komory zubných lekárov SKZL, IKSR – Implantologického klubu Slovenskej republiky a ITI – International Team for Implantology so sídlom vo švajčiarskom Bazileji.

Zubná dentálna hygienička

Katarína Vargová

Dentálna hygienička

Špecializuje sa na dentálnu hygienu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej zubnej hygieny a bielenie zubov. Využíva postupy a metódy podľa najnovších trendov modernej stomatológie. Vykonáva preventívnu, liečebnú a edukačnú starostlivosť v oblasti ústnej hygieny v kooperácií s našimi lekármi. Venuje sa pacientom po rozsiahlych chirurgických aj protetických rekonštrukciách chrupu, parodontologickým pacientom a tiež ošetruje detských pacientov.

 

Skúsenosti v oblasti dentálnej hygieny nadobúda od roku 2003, kedy absolvovala prvý kurz dentálnej hygieničky. Každoročne sa vzdeláva a zdokonaľuje prostredníctvom odborných školení a kurzov. V našej praxi pôsobí od roku 2003. 

 

 

Zubný anesteziológ

MUDr. Juraj Hraško

Anesteziológ

Špecializuje sa na celkovú anestéziu dospelých aj detských pacientov. 

Štúdium stomatológie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave úspešne ukončil v roku 1980.  V roku 1993 absolvoval atestáciu I. stupňa v odbore anesteziológia intenzívna medicína a atestáciu II. stupňa absolvoval v roku 1998. V rokoch 1990 – 1999 pracoval ako anesteziológ na klinike ARO vo fakultnej nemocnici v Ružinove. Od roku 1999 – 2002 pôsobil ako primár oddelenia ARO Národného ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb. Od roku 2003 je samostatný poskytovateľ v odbore anesteziológia a resuscitácia.

Výsledky našej zubnej kliniky

Najväčšou odmenou je pre nás spokojný pacient. Vážime si všetkých, ktorí vedia oceniť naše úsilie a špeciálne si vážime tých, ktorí verejne ohodnotia náš prístup aj kvalitu našich služieb. Ďakujeme za vašu spätnú väzbu, vďaka ktorej cítime, že sme dobrí zubári a odvádzame kvalitnú prácu. Nahliadnite do našej galérie, kde uvidíte, ako prebieha oprava zubného kazu, trhanie a bielenie zubov, výmena plomby, dentálna hygiena a ďalšie zákroky. Prečítajte si aj hodnotenia od našich zákazníkov, pretože nič nepovie o našich službách viac než ich spätná väzba.

Vyše 10 000 spokojných klientov

Záruka 3 roky na všetky zákroky

21 rokov skúseností

Čo hovoria naši zákazníci

Špičkové technológie

Bez najmodernejších technológií sa naša práca poriadne robiť nedá. Preto priamo na klinike máme technológie aj odborníkov, vďaka ktorým vás vieme ošetriť kvalitnejšie, rýchlejšie, a bez bolesti.

Cerec®

Medzi prvými na Slovensku sme začali pracovať s technológiou CEREC®. Vysoko odolné a farebne stále keramické zubné korunky a fazety CEREC® vieme zhotoviť na počkanie u nás. Stačí jedna návšteva a môžete odísť s novým zubom.

Panoramatický digitálny RTG

Hneď po zröntgenovaní zobrazí snímok na monitore. Každá ambulancia disponuje aj intraorálnym digitálnym RTG prístrojom. Sú to najmodernejšie digitálne prístroje s minimálnym žiarením na pacienta. RTG snímky sú vysokej kvality a poskytujú detailné informácie.

DIAGNOcam™

DIAGNOCAM využívame najmä u detských pacientov, ktorí majú mliečny chrup a pri tehotných ženách, pretože nevytvára RTG žiarenie. Odhalí aj drobné zubné kazy. DIAGNOCAM pracuje na princípe DIFOTI tak, že presvieti zub svetlom určitej vlnovej dĺžky a digitálna kamera zhotoví záznam.

SiroLaser

Znižuje bolestivosť a urýchľuje hojenie po zákrokoch. Sirolaser využívame na dezinfekciu koreňového systému zuba, frenulektómiu – odstránenie uzdičky, odkrývanie zubných implantátov, chirurgickú korekciu ďasien, papilektómiu a odstrňovanie fibrómov. Pri liečbe parodontu sa používa na dezinfekciu parodontologických vačkov.

Dentálny mikroskop Leica

V stomatológii je dôležitý každý detail. Náš dentálny mikroskop dokáže lekárovi zväčšiť operačné pole až 40-násobne, čo umožňuje dôkladnejšie a bezpečnejšie vyčistenie koreňového systému zuba a zaplnenie koreňových kanálikov.

Lokálna aj Celková anestézia

Vaše pohodlie nadovšetko – pri náročnejších zákrokoch, alebo pri deťoch, ktoré ťažšie zvládajú ošetrenie, využívame celkovú anestéziu pod dohľadom skúseného anesteziológa.