Zubné implantáty

Pri strate jedného alebo viacerých zubov je možné nahradiť ich  zubnými implantátmi.

Prišli ste o zub?

Čo je zubný implantát?

Zubný implantát je „skrutka“, najčastejšie vyrobená z titánu s rôznou povrchovou úpravou.

S akými implantátmi pracujeme?

Používame zubné implantáty najvyššej kvality od švajčiarskej značky STRAUMANN, ktorých výrobcovia sa opierajú o 40-ročné klinické výskumy. Sú spoľahlivé, flexibilné a klinicky overené.

Ako prebieha implantovanie?

 • V prvej fáze ošetrenia implantát zavádzame do kosti, čím sa nahradí koreň zuba.
 • V druhej fáze ošetrenia, približne po dvoch mesiacoch, keď prebehne oseointegrácia (prerastenie implantátu kosťou) môžeme osadiť na implantát nadstavbu (abutmentom) a kovokeramickú korunku, prípadne zubný mostík.

Aký je postup pri zavádzaní implantátu?

 • Potrebný je CT snímok, ktorý nám poskytne 3D obraz kosti, na základe ktorého posúdime jej kvalitu a množstvo.
 • Ak je stav kosti vhodný, môžeme hneď zaviesť implantát.
 • Ak je kosti nedostatok (atrofia, ústup kosti po minulých extrakciách), vykonávame zákrok, kedy sa dopĺňa kostné tkanivo – augmentácia.
 • Proces hojenia trvá 3 – 6 mesiacov. Postup aj plán ošetrenia individuálne konzultujeme s pacientom.

Výhody implantátu pre pacienta:

 • Najväčšia výhoda implantátu spočíva v nahradení chýbajúceho zuba/zubov, a tým v obnove pôvodnej žuvacej schopnosti chrupu a estetiky.
 • Implantáty sú biologicky kompatibilné- nevyvolávajú v tele žiadne reakcie.
 • Nie je potrebné nosiť snímateľné zubné náhrady.
 • Vysoký komfort.
 • Trvácnosť.