Návrh liečebného plánu spolu s kalkuláciou je možný až po osobnej konzultácii a komplexnej prehliadke zubným lekárom.

Na všetky stomatologické výkony platí dvojročná záruka! Záruka je platná len v prípade, ak klient absolvuje raz za 6 mesiacov dentálnu hygienu s preventívnou prehliadkou. Kompletný cenník výkonov je k dispozícií na našej recepcii. Cenník je platný od 1. 3. 2016

 • Fenestrácia retinovaného zuba

  Fenestrácia retinovaného zuba

  250€
 • Otvorená kyretáž – jeden kvadrant

  Otvorená kyretáž – jeden kvadrant

  200€
 • Krytie gingiválneho defektu spojivovým štepom 1 zub

  Krytie gingiválneho defektu spojivovým štepom 1 zub

  250€
 • Krytie gingiválneho recesu posunom laloka

  Krytie gingiválneho recesu posunom laloka

  300€
 • Prehĺbenie dolného vestibula v rozsahu 33-43 laserom

  Prehĺbenie dolného vestibula v rozsahu 33-43 laserom

  170€
 • Incízia abscesu

  Incízia abscesu

  40€
 • Dekapsulácia

  Dekapsulácia

  40€
 • Chirurgické ošetrenie prerezávajúceho zuba múdrosti

  Chirurgické ošetrenie prerezávajúceho zuba múdrosti

  50€
 • Gingivektómia – jeden kvadrant

  Gingivektómia – jeden kvadrant

  135€
 • Frenulektómia s laserom

  Frenulektómia s laserom

  120€
 • Cystektómia podľa rozsahu a uloženia od

  Cystektómia podľa rozsahu a uloženia od

  240€
 • Resekcia koreňového hrotu

  Resekcia koreňového hrotu

  250€
 • Vestibuloplastika

  Vestibuloplastika

  170€
 • Uzatvorený Sinus Lift od

  Uzatvorený Sinus Lift od

  360€
 • Otvorný Sinus Lift od

  Otvorný Sinus Lift od

  720€
 • Augmentácia (podľa rozsahu defektu) od

  Augmentácia (podľa rozsahu defektu) od

  360€
 • Zavedenie implantátu Straumann Roxolid

  Zavedenie implantátu Straumann Roxolid

  900€
 • Zavedenie implantátu Straumann Bone level

  Zavedenie implantátu Straumann Bone level

  900€
 • Zavedenie implantátu Straumann Tissue level

  Zavedenie implantátu Straumann Tissue level

  900€
 • Papilektómia vysokofrekvenčným prúdom

  Papilektómia vysokofrekvenčným prúdom

  20€
 • Oroantrálna komunikácia – ošetrenie a revízia rany

  Oroantrálna komunikácia – ošetrenie a revízia rany

  150€
 • Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa

  Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa

  220€
 • Extrakcia zubov múdrosti

  Extrakcia zubov múdrosti

  150€
 • Extrakcia komplikovaná

  Extrakcia komplikovaná

  80€
 • Extrakcia dočasného zuba – molár

  Extrakcia dočasného zuba – molár

  45€
 • Extrakcia viackoreňového zuba bez separácie

  Extrakcia viackoreňového zuba bez separácie

  80€
 • Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou

  Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou

  90€
 • Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba

  Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba

  60€
 • Koreňová nadstavba duálne tuhnúcim kompozitom

  Koreňová nadstavba duálne tuhnúcim kompozitom

  70€
 • Koreňová nadstavba FRC čapom

  Koreňová nadstavba FRC čapom

  80€
 • Korunka na implantát

  Korunka na implantát

  400€
 • Korunka zirkon-oxidová CERCON

  Korunka zirkon-oxidová CERCON

  od 450€
 • Korunka celokeramická E-MAX / In-Ceram

  Korunka celokeramická E- MAX

  od 380€
 • Korunka kovokeramická individual

  Korunka kovokeramická individual

  350€
 • Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen)

  Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen)

  60€
 • Korunka provizórna zhotovená v laboratóriu (člen)

  Korunka provizórna zhotovená v laboratóriu (člen)

  od 80€
 • Náhryzová dlaha

  Náhryzová dlaha

  150€
 • Frikčná protéza Thermo-press (teleskopické korunky)

  Frikčná protéza Thermo-press (teleskopické korunky)

  2000€
 • Provizórna snímateľná náhrada – medzerník

  Provizórna snímateľná náhrada – medzerník

  120€
 • Parciálna snímateľná náhrada Thermo-press

  Parciálna snímateľná náhrada Thermo-press

  800€
 • Parciálna snímateľná náhrada (skeleta)

  Parciálna snímateľná náhrada (skeleta)

  800€
 • Totálna snímateľná náhrada Thermo-press

  Totálna snímateľná náhrada Thermo-press

  600€
 • Totálna snímateľná náhrada

  Totálna snímateľná náhrada

  500€
 • Nadstavba na implantát Straumann zirkón

  Nadstavba na implantát Straumann zirkón

  400€
 • Použitie ochrannej blany Kofferdam

  Použitie ochrannej blany Kofferdam

  20€
 • OptraGate ústny retraktor

  OptraGate ústny retraktor

  15€
 • Estetická rekonštrukcia korunky

  Estetická rekonštrukcia korunky

  150€
 • Priame prekrytie drene MTA

  Priame prekrytie drene MTA

  80€
 • Priame / nepriame prekrytie drene

  Priame / nepriame prekrytie drene

  20€
 • Provizórna / dočasná výplň

  Provizórna / dočasná výplň

  30€
 • Pečatenie s preparáciou u detí

  Pečatenie s preparáciou u detí

  30€
 • Pečatenie fisúry u detí

  Pečatenie fisúry u detí

  30€
 • Mliečne zuby – výplň (Toxavit, provit)

  Mliečne zuby – výplň (Toxavit, provit)

  30€
 • Pedostomatologické ošetrenie do 1/2 hod. (čas)

  Pedostomatologické ošetrenie do 1/2 hod. (čas)

  50,0
 • Pedostomatologické ošetrenie do 1 hod. (čas)

  Pedostomatologické ošetrenie do 1 hod. (čas)

  90,0
 • Mliečne zuby – veľká výplň (fotokompozit, skloionomér)

  Mliečne zuby – veľká výplň (fotokompozit, skloionomér)

  75€
 • Mliečne zuby – malá výplň (fotokompozit, skloionomér)

  Mliečne zuby – malá výplň (fotokompozit, skloionomér)

  55€
 • Výplň krčková veľká

  Výplň krčková veľká

  60€
 • Výplň krčková malá

  Výplň krčková malá

  50€
 • Výplň fotokompozit 3pl. zub 4-8

  Výplň fotokompozit 3pl. zub 4-8

  140€
 • Výplň fotokompozit 3pl. zub 1-3

  Výplň fotokompozit 3pl. zub 1-3

  120€
 • Výplň fotokompozit 2pl. zub 4-8

  Výplň fotokompozit 2pl. zub 4-8

  100€
 • Výplň fotokompozit 2pl. zub 1-3

  Výplň fotokompozit 2pl. zub 1-3

  90€
 • Výplň fotokompozit 1pl. zub 4-8

  Výplň fotokompozit 1pl. zub 4-8

  80€
 • Celková anestézia – každá ďalšia začatá hodina

  Celková anestézia – každá ďalšia začatá hodina

  140
 • Celková anestézia

  Celková anestézia

  240€
 • Premedikácia

  Premedikácia

  50€
 • Anestézia zvodová

  Anestézia zvodová

  15€
 • Anestézia intraligamentálna

  Anestézia intraligamentálna

  15€
 • Ošetrenie citlivého zubného krčka sealantom

  Ošetrenie citlivého zuba krčka sealantom

  10€
 • RTG intraorálny snímok

  RTG intraorálny snímok

  10€
 • Aplikácia devitalizačnej vložky

  Aplikácia devitalizačnej vložky

  20€
 • Odstránenie zalomeného koreňového nástroja

  Odstránenie zalomeného koreňového nástroja

  300€
 • Odstránenie koreňového čapu

  Odstránenie koreňového čapu

  150€
 • Dočasné uzavretie koreňového kanálika

  Dočasné uzavretie koreňového kanálika

  10€
 • Výplach, vyčistenie koreňového kanálika, dočasná výplň, Calcium hydroxid

  Výplach, vyčistenie koreňového kanálika, dočasná výplň, Calcium hydroxid

  30€
 • Trepanácia, prečistenie koreňového kanálika, výplach, ponechané voľne

  Trepanácia, prečistenie koreňového kanálika, výplach, ponechané voľne

  40€
 • Endoretreatment (odstránenie starej koreňovej výplne)

  Endoretreatment (odstránenie starej koreňovej výplne)

  od 80€
 • Celokeramická korunka CEREC (Vita Triluxe forte) – distálny zub

  Celokeramická korunka CEREC (Vita TriLuxe forte) – distálny zub

  430€
 • Celokeramická korunka CEREC (Vita TriLuxe forte, e.max, Empress) – frontálny zub

  Celokeramická korunka CEREC (Vita TriLuxe forte, e.max, Empress) – frontálny zub

  500€
 • Zatvorená kyretáž zuba s aplikáciou protizápalových liekov

  Zatvorená kyretáž zuba s aplikáciou protizápalových liekov

  15€
 • Očistenie jednej zubnej náhrady

  Očistenie jednej zubnej náhrady

  10€
 • Aplikácia protizápalových liekov (roztoky, gély)

  Aplikácia protizápalových liekov (roztoky, gély)

  10€
 • Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia pomôckou

  Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia pomôckou

  20€
 • Air flow, pieskovanie (jedno zuboradie)

  Air flow, pieskovanie (jedno zuboradie)

  12€
 • Dentálna hygiena u detí do 18 rokov (ručné čistenie,polishing,príp. Airflow,inštruktáž,motivácia)

  Dentálna hygiena u detí do 18 rokov (ručné čistenie,polishing,príp. Airflow,inštruktáž,motivácia)

  30€
 • Odstránenie zubného kameňa ručnými nástrojmi (scaler, kyreta) – 1 sextant

  Odstránenie zubného kameňa ručnými nástrojmi (scaler, kyreta) – 1 sextant

  10€
 • Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom – 1 sextant

  Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom – 1 sextant

  10€
 • Dentálna hygiena u detí so zmiešaným chrupom (vyšetrenie stavu ďasien,polishing,fluoridácia,inštruktáž,motivácia) (25 minút)

  Dentálna hygiena u detí so zmiešaným chrupom (vyšetrenie stavu ďasien,polishing,fluoridácia,inštruktáž,motivácia) (25 minút)

  20€
 • Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) v pravidelnom 6-mesačnom intervale (60 minút)

  Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) v pravidelnom 6-mesačnom intervale (60 minút)

  70€
 • Záloha na protetické ošetrenie

  Záloha na protetické ošetrenie

  100€
 • Záloha na chirurgické ošetrenie

  Záloha na chirurgické ošetrenie

  200€
 • Konzultácia chirurgická, implantologická

  Konzultácia chirurgická, implantologická

  40€
 • Konzultácia

  Konzultácia

  40€
 • Anestézia infiltračná

  Anestézia infiltračná

  15€
 • Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – trvalý chrup

  Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – trvalý chrup

  40€
 • Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – zmiešaný chrup

  Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – zmiešaný chrup

  30€
 • Ambulantné bielenie 1 zub

  Ambulantné bielenie 1 zub

  45€
 • Ambulantné bielenie zubov lampou ZOOM

  Ambulantné bielenie zubov lampou ZOOM

  400€
 • Domáce bielenie (bieliace dlahy, gél)

  Domáce bielenie (bieliace dlahy, gél)

  250€
 • Nedodržaný termín – dentálna hygiena

  Nedodržaný termín – dentálna hygiena

  40€
 • Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie chirurgické

  Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie chirurgické

  200€
 • Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie protetické

  Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie protetické

  100€
 • Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie záchovné

  Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie záchovné

  60€
 • Nadstavba na implantát Straumann štandard

  Nadstavba na implantát Straumann štandard

  400€
 • Preventívna prehliadka u detí

  Preventívna prehliadka u detí

  20€
 • Extrakcia od

  Extrakcia od

  30€
 • Výplň fotokompozit od

  Výplň fotokompozit od

  50€
 • Výplň fotokompozit 1pl. zub 1-3

  Výplň fotokompozit 1pl. zub 1-3

  65€
 • Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) 1.návšteva (60 minút)

  Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) 1.návšteva (60 minút)

  84€
 • Implantát Straumann od

  Implantát Straumann od

  750€
 • Celokeramická korunka CEREC (e.max, Empress) – distálny zub

  Celokeramická korunka CEREC (e.max, Empress) – distálny zub

  380€
 • Extirpácia zubnej drene (1 kanálik)

  Extirpácia zubnej drene (1 kanálik)

  40€
 • Koreňová výplň (rozšírenie, výplach, zaplnenie thermafil) 1 koreň

  Koreňová výplň (rozšírenie, výplach, zaplnenie thermafil) 1 koreň

  od 70€
 • Dostavba kavity do I.triedy

  Dostavba kavity do I.triedy

  70€
 • RTG OPG – panoramatický snímok

  RTG OPG – panoramatický snímok

  30€
 • RTG bitewing

  RTG bitewing

  15€
 • Dospelí – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu

  Dospelí – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu

  45€
 • Deti – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu

  Deti – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu

  45€
 • Preventívna prehliadka

  Preventívna prehliadka

  20€
  • Dospelí – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu

   Dospelí – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu

   45€
  • Deti – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu

   Deti – založenie zdravotnej dokumentácie, intraorálne vyšetrenie, návrh liečebného plánu

   45€
  • Preventívna prehliadka u detí

   Preventívna prehliadka u detí

   20€
  • Preventívna prehliadka

   Preventívna prehliadka

   20€
  • Ošetrenie citlivého zubného krčka sealantom

   Ošetrenie citlivého zuba krčka sealantom

   10€
  • Zatvorená kyretáž zuba s aplikáciou protizápalových liekov

   Zatvorená kyretáž zuba s aplikáciou protizápalových liekov

   15€
  • Očistenie jednej zubnej náhrady

   Očistenie jednej zubnej náhrady

   10€
  • Aplikácia protizápalových liekov (roztoky, gély)

   Aplikácia protizápalových liekov (roztoky, gély)

   10€
  • Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia pomôckou

   Motivácia, inštruktáž, nácvik čistenia pomôckou

   20€
  • Air flow, pieskovanie (jedno zuboradie)

   Air flow, pieskovanie (jedno zuboradie)

   12€
  • Dentálna hygiena u detí do 18 rokov (ručné čistenie,polishing,príp. Airflow,inštruktáž,motivácia)

   Dentálna hygiena u detí do 18 rokov (ručné čistenie,polishing,príp. Airflow,inštruktáž,motivácia)

   30€
  • Odstránenie zubného kameňa ručnými nástrojmi (scaler, kyreta) – 1 sextant

   Odstránenie zubného kameňa ručnými nástrojmi (scaler, kyreta) – 1 sextant

   10€
  • Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom – 1 sextant

   Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom – 1 sextant

   10€
  • Dentálna hygiena u detí so zmiešaným chrupom (vyšetrenie stavu ďasien,polishing,fluoridácia,inštruktáž,motivácia) (25 minút)

   Dentálna hygiena u detí so zmiešaným chrupom (vyšetrenie stavu ďasien,polishing,fluoridácia,inštruktáž,motivácia) (25 minút)

   20€
  • Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) v pravidelnom 6-mesačnom intervale (60 minút)

   Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) v pravidelnom 6-mesačnom intervale (60 minút)

   70€
  • Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) 1.návšteva (60 minút)

   Komplexná dentálna hygiena pre dospelých (ultrazvuk, ručné dočistenie, Airflow, Polishing, fluoridácia) 1.návšteva (60 minút)

   84€
  • Ambulantné bielenie 1 zub

   Ambulantné bielenie 1 zub

   45€
  • Ambulantné bielenie zubov lampou ZOOM

   Ambulantné bielenie zubov lampou ZOOM

   400€
  • Domáce bielenie (bieliace dlahy, gél)

   Domáce bielenie (bieliace dlahy, gél)

   250€
  • Použitie ochrannej blany Kofferdam

   Použitie ochrannej blany Kofferdam

   20€
  • OptraGate ústny retraktor

   OptraGate ústny retraktor

   15€
  • Estetická rekonštrukcia korunky

   Estetická rekonštrukcia korunky

   150€
  • Priame prekrytie drene MTA

   Priame prekrytie drene MTA

   80€
  • Priame / nepriame prekrytie drene

   Priame / nepriame prekrytie drene

   20€
  • Provizórna / dočasná výplň

   Provizórna / dočasná výplň

   30€
  • Pečatenie s preparáciou u detí

   Pečatenie s preparáciou u detí

   30€
  • Pečatenie fisúry u detí

   Pečatenie fisúry u detí

   30€
  • Mliečne zuby – výplň (Toxavit, provit)

   Mliečne zuby – výplň (Toxavit, provit)

   30€
  • Pedostomatologické ošetrenie do 1/2 hod. (čas)

   Pedostomatologické ošetrenie do 1/2 hod. (čas)

   50,0
  • Pedostomatologické ošetrenie do 1 hod. (čas)

   Pedostomatologické ošetrenie do 1 hod. (čas)

   90,0
  • Mliečne zuby – veľká výplň (fotokompozit, skloionomér)

   Mliečne zuby – veľká výplň (fotokompozit, skloionomér)

   75€
  • Mliečne zuby – malá výplň (fotokompozit, skloionomér)

   Mliečne zuby – malá výplň (fotokompozit, skloionomér)

   55€
  • Výplň krčková veľká

   Výplň krčková veľká

   60€
  • Výplň krčková malá

   Výplň krčková malá

   50€
  • Výplň fotokompozit 3pl. zub 4-8

   Výplň fotokompozit 3pl. zub 4-8

   140€
  • Výplň fotokompozit 3pl. zub 1-3

   Výplň fotokompozit 3pl. zub 1-3

   120€
  • Výplň fotokompozit 2pl. zub 4-8

   Výplň fotokompozit 2pl. zub 4-8

   100€
  • Výplň fotokompozit 2pl. zub 1-3

   Výplň fotokompozit 2pl. zub 1-3

   90€
  • Výplň fotokompozit 1pl. zub 4-8

   Výplň fotokompozit 1pl. zub 4-8

   80€
  • Výplň fotokompozit od

   Výplň fotokompozit od

   50€
  • Výplň fotokompozit 1pl. zub 1-3

   Výplň fotokompozit 1pl. zub 1-3

   65€
  • Koreňová nadstavba duálne tuhnúcim kompozitom

   Koreňová nadstavba duálne tuhnúcim kompozitom

   70€
  • Koreňová nadstavba FRC čapom

   Koreňová nadstavba FRC čapom

   80€
  • Korunka na implantát

   Korunka na implantát

   400€
  • Korunka zirkon-oxidová CERCON

   Korunka zirkon-oxidová CERCON

   od 450€
  • Korunka celokeramická E-MAX / In-Ceram

   Korunka celokeramická E- MAX

   od 380€
  • Korunka kovokeramická individual

   Korunka kovokeramická individual

   350€
  • Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen)

   Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen)

   60€
  • Korunka provizórna zhotovená v laboratóriu (člen)

   Korunka provizórna zhotovená v laboratóriu (člen)

   od 80€
  • Náhryzová dlaha

   Náhryzová dlaha

   150€
  • Frikčná protéza Thermo-press (teleskopické korunky)

   Frikčná protéza Thermo-press (teleskopické korunky)

   2000€
  • Provizórna snímateľná náhrada – medzerník

   Provizórna snímateľná náhrada – medzerník

   120€
  • Parciálna snímateľná náhrada Thermo-press

   Parciálna snímateľná náhrada Thermo-press

   800€
  • Parciálna snímateľná náhrada (skeleta)

   Parciálna snímateľná náhrada (skeleta)

   800€
  • Totálna snímateľná náhrada Thermo-press

   Totálna snímateľná náhrada Thermo-press

   600€
  • Totálna snímateľná náhrada

   Totálna snímateľná náhrada

   500€
  • Nadstavba na implantát Straumann zirkón

   Nadstavba na implantát Straumann zirkón

   400€
  • Nadstavba na implantát Straumann štandard

   Nadstavba na implantát Straumann štandard

   400€
  • Fenestrácia retinovaného zuba

   Fenestrácia retinovaného zuba

   250€
  • Otvorená kyretáž – jeden kvadrant

   Otvorená kyretáž – jeden kvadrant

   200€
  • Krytie gingiválneho defektu spojivovým štepom 1 zub

   Krytie gingiválneho defektu spojivovým štepom 1 zub

   250€
  • Krytie gingiválneho recesu posunom laloka

   Krytie gingiválneho recesu posunom laloka

   300€
  • Prehĺbenie dolného vestibula v rozsahu 33-43 laserom

   Prehĺbenie dolného vestibula v rozsahu 33-43 laserom

   170€
  • Incízia abscesu

   Incízia abscesu

   40€
  • Dekapsulácia

   Dekapsulácia

   40€
  • Chirurgické ošetrenie prerezávajúceho zuba múdrosti

   Chirurgické ošetrenie prerezávajúceho zuba múdrosti

   50€
  • Gingivektómia – jeden kvadrant

   Gingivektómia – jeden kvadrant

   135€
  • Frenulektómia s laserom

   Frenulektómia s laserom

   120€
  • Cystektómia podľa rozsahu a uloženia od

   Cystektómia podľa rozsahu a uloženia od

   240€
  • Resekcia koreňového hrotu

   Resekcia koreňového hrotu

   250€
  • Vestibuloplastika

   Vestibuloplastika

   170€
  • Uzatvorený Sinus Lift od

   Uzatvorený Sinus Lift od

   360€
  • Otvorný Sinus Lift od

   Otvorný Sinus Lift od

   720€
  • Augmentácia (podľa rozsahu defektu) od

   Augmentácia (podľa rozsahu defektu) od

   360€
  • Zavedenie implantátu Straumann Roxolid

   Zavedenie implantátu Straumann Roxolid

   900€
  • Zavedenie implantátu Straumann Bone level

   Zavedenie implantátu Straumann Bone level

   900€
  • Zavedenie implantátu Straumann Tissue level

   Zavedenie implantátu Straumann Tissue level

   900€
  • Papilektómia vysokofrekvenčným prúdom

   Papilektómia vysokofrekvenčným prúdom

   20€
  • Oroantrálna komunikácia – ošetrenie a revízia rany

   Oroantrálna komunikácia – ošetrenie a revízia rany

   150€
  • Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa

   Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa

   220€
  • Extrakcia zubov múdrosti

   Extrakcia zubov múdrosti

   150€
  • Extrakcia komplikovaná

   Extrakcia komplikovaná

   80€
  • Extrakcia dočasného zuba – molár

   Extrakcia dočasného zuba – molár

   45€
  • Extrakcia viackoreňového zuba bez separácie

   Extrakcia viackoreňového zuba bez separácie

   80€
  • Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou

   Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou

   90€
  • Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba

   Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba

   60€
  • Extrakcia od

   Extrakcia od

   30€
  • Implantát Straumann od

   Implantát Straumann od

   750€
  • Celokeramická korunka CEREC (Vita Triluxe forte) – distálny zub

   Celokeramická korunka CEREC (Vita TriLuxe forte) – distálny zub

   430€
  • Celokeramická korunka CEREC (Vita TriLuxe forte, e.max, Empress) – frontálny zub

   Celokeramická korunka CEREC (Vita TriLuxe forte, e.max, Empress) – frontálny zub

   500€
  • Celokeramická korunka CEREC (e.max, Empress) – distálny zub

   Celokeramická korunka CEREC (e.max, Empress) – distálny zub

   380€
  • Aplikácia devitalizačnej vložky

   Aplikácia devitalizačnej vložky

   20€
  • Odstránenie zalomeného koreňového nástroja

   Odstránenie zalomeného koreňového nástroja

   300€
  • Odstránenie koreňového čapu

   Odstránenie koreňového čapu

   150€
  • Dočasné uzavretie koreňového kanálika

   Dočasné uzavretie koreňového kanálika

   10€
  • Výplach, vyčistenie koreňového kanálika, dočasná výplň, Calcium hydroxid

   Výplach, vyčistenie koreňového kanálika, dočasná výplň, Calcium hydroxid

   30€
  • Trepanácia, prečistenie koreňového kanálika, výplach, ponechané voľne

   Trepanácia, prečistenie koreňového kanálika, výplach, ponechané voľne

   40€
  • Endoretreatment (odstránenie starej koreňovej výplne)

   Endoretreatment (odstránenie starej koreňovej výplne)

   od 80€
  • Extirpácia zubnej drene (1 kanálik)

   Extirpácia zubnej drene (1 kanálik)

   40€
  • Koreňová výplň (rozšírenie, výplach, zaplnenie thermafil) 1 koreň

   Koreňová výplň (rozšírenie, výplach, zaplnenie thermafil) 1 koreň

   od 70€
  • Dostavba kavity do I.triedy

   Dostavba kavity do I.triedy

   70€
  • RTG intraorálny snímok

   RTG intraorálny snímok

   10€
  • RTG OPG – panoramatický snímok

   RTG OPG – panoramatický snímok

   30€
  • RTG bitewing

   RTG bitewing

   15€
  • Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – trvalý chrup

   Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – trvalý chrup

   40€
  • Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – zmiešaný chrup

   Vyšetrenie prístrojom diagnoCAM – zmiešaný chrup

   30€
  • Celková anestézia – každá ďalšia začatá hodina

   Celková anestézia – každá ďalšia začatá hodina

   140
  • Celková anestézia

   Celková anestézia

   240€
  • Premedikácia

   Premedikácia

   50€
  • Anestézia zvodová

   Anestézia zvodová

   15€
  • Anestézia intraligamentálna

   Anestézia intraligamentálna

   15€
  • Anestézia infiltračná

   Anestézia infiltračná

   15€
  • Konzultácia chirurgická, implantologická

   Konzultácia chirurgická, implantologická

   40€
  • Konzultácia

   Konzultácia

   40€
     • Záloha na protetické ošetrenie

      Záloha na protetické ošetrenie

      100€
     • Záloha na chirurgické ošetrenie

      Záloha na chirurgické ošetrenie

      200€
     • Nedodržaný termín – dentálna hygiena

      Nedodržaný termín – dentálna hygiena

      40€
     • Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie chirurgické

      Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie chirurgické

      200€
     • Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie protetické

      Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie protetické

      100€
     • Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie záchovné

      Nedodržaný termín – stomatologické ošetrenie záchovné

      60€

     Kliknutím na tlačítko rozumiem súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov na účely analýz návštevnosti a súborov cookie. Rozumiem